Kansrijke innovaties mogelijk maken

Met fondsenwerving wil The Green Village het mogelijk maken dat ook startups met kansrijke innovaties, maar weinig financiële middelen in het fieldlab terecht kunnen. De op dit platform ingezamelde donaties komen ten goede aan het testen van de getoonde projecten op The Green Village. Zo voorkomen we dat goede ideeën om financiële redenen vastlopen.

The Green Village

Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe bruikbare methoden en technieken. Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties.

The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd. Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaal maatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen te versnellen van theorie naar praktijk om daar impact te realiseren.

The Green Village is een stichting zonder winstoogmerk.

Universiteitsfonds Delft

Voor fondsenwerving werkt The Green Village samen met het Universiteitsfonds Delft. Het Universiteitsfonds ondersteunt TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs, talentontwikkeling en ondernemerschap.

Het Universiteitsfonds Delft heeft de ANBI-status. Giften van donateurs zijn daardoor mogelijk aftrekbaar van de belasting.